ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Vielen Dank für Ihre Anfrage.
Wir werden Sie so bald wie möglich kontaktieren!

Thank you for your enquiry.
We will contact you very soon.

Dziękujemy za Państwa zapytanie
Wkrótce skontaktujemy się z Państwem i przedstawimy dopasowaną do Państwa potrzeb ofertę.

Thank you for your enquiry.
We will contact you very soon.

Your message has not been sent - please try again

Join the MiX Telematics European Channel Partner Network!

Únase a MiX Telematics Red europea de distribuidores

Przyłącz się do MiX Telematics Europejska sieć partnerów dystrybucyjnych

JOIN THE MiX TELEMATICS
ÚNASE A MIX TELEMATICS
PRZYŁĄCZ SIĘ DO MIX TELEMATICS
EUROPEAN CHANNEL PARTNER NETWORK RED EUROPEA DE DISTRIBUIDORES Europejska sieć partnerów dystrybucyjnych

Add telematics to your product portfolio

Añada Telematics a su cartera de productos

EUROPEJSKA SIEĆ PARTNERÓW DYSTRYBUCYJNYCH

JOIN NOW LEARN MORE

Únase ahora Obtenga más información

Przyłącz się teraz Więcej

ABOUT MiX TELEMATICS

O MiX Telematics

Acerca de MiX Telematic

Our products and services, designed for commercial fleet operators, enable customers to actively manage their mobile assets – from trucks, buses and vans to cars, motorbikes and trailers.

Nuestros productos y servicios, diseñados para operadores de flotas comerciales, permiten a los clientes gestionar activamente sus activos móviles, desde camiones, autobuses y furgonetas hasta coches, motos y remolques.

Nasze produkty i usługi przeznaczone dla operatorów flot komercyjnych, umożliwiają klientom aktywne zarządzanie ich mobilnymi aktywami - począwszy od ciężarówek, autokarów i samochodów dostawczych, po samochody osobowe, motory i ciągniki.

READ MORE
At any given moment, our customers are either enhancing their safety, reducing their risk, becoming more profitable or lessening their impact on the environment.
MiX Telematics was founded in 1996 and has offices in South Africa, the United Kingdom, the USA, Uganda, Brazil, Australia and the UAE. The company’s shares are publicly traded on the Johannesburg Stock Exchange (JSE: MiX) and the New York Stock Exchange (NYSE: MiXT).
En todo momento, nuestros clientes mejoran su seguridad, reducen sus riesgos, se vuelven más rentables o disminuyen su impacto en el medio ambiente.
MiX Telematics se fundó en 1996 y tiene oficinas en Sudáfrica, Reino Unido, Estados Unidos, Uganda, Brasil, Australia y los Emiratos Árabes Unidos. Las acciones de la empresa cotizan en la Bolsa de Johannesburgo (JSE: MIX) y en la Bolsa de Nueva York (NYSE: MIXT).
Przez cały czas nasi klienci albo zwiększają swoje bezpieczeństwo, ograniczają ryzyko, uzyskują większe zyski, albo zmniejszają wpływ na środowisko.
MiX Telematics została założona w 1996 roku i posiada biura w Afryce Południowej, Wielkiej Brytanii, USA, Ugandzie, Brazylii, Australii i ZEA. Akcje spółki znajdują się w publicznym obiegu na giełdzie w Johannesburgu (JSE: MIX) oraz w Nowym Jorku (NYSE: MIXT).
Ponad750 tys.
subskrybentów
Más de750
abonados
750K+
Subscribers
Ponad120
krajów
Más de120
países
120+
Countries
Fleet Partners
130
partnerów flotowych
Fleet Partners
130
flotas asociadas
Fleet Partners
130
Fleet Partners
What is the
¿Qué es la red
Co to jest sieć

Channel partner network?

de distribuidores?

partnerów dystrybucyjnych?

MiX Telematics has an established network of more than 130 channel partners in 120 countries. An integral role is played by MiX Telematics’ Channel Partners in the sales, marketing and distribution of its products and services. Expand your product portfolio with telematics. MiX Telematics provides their channel partners with all the infrastructure and resources they need to be successful.

MiX Telematics cuenta con una red establecida de más de 130 distribuidores en 120 países. Los distribuidores de MiX Telematics desempeñan un papel fundamental en la venta, comercialización y distribución de sus productos y servicios. MiX Telematics proporciona a sus distribuidores toda la infraestructura y los recursos que necesitan para tener éxito.

MiX Telematics dysponuje siecią ponad 130 partnerów dystrybucyjnych w 120 krajach. Partnerzy dystrybucyjni MiX Telematics odgrywają podstawową rolę w sprzedaży, marketingu i dystrybucji produktów i usług. MiX Telematics zapewnia im całą infrastrukturę i wszystkie zasoby, jakich potrzebują do odniesienia sukcesu.

15%

Yearly
Growth

Crecimiento
anual del

wzrostu
pa

Rauwers - MiX Telematics Channel Partner Quote
MiX provides revenue stability through SaaS and it has helped Rauwers to stand tall through the challenges of the COVID-19 pandemic and beyond.
MiX proporciona estabilidad en los ingresos a través de SaaS y ha ayudado a Rauwers a resistir los desafíos de la pandemia de la COVID-19 y mucho más.
MiX zapewnia stabilność przychodów dzięki SaaS i pomogła Rauwers być dumnym z siebie podczas wyzwań w związku z pandemią COVID-19 i nie tylko.
Pablo Rauwers, CEO, Rauwers Group
Pablo Rauwers, director general del Grupo Rauwers
Pablo Rauwers, Dyrektor Generalny (CEO), Rauwers Group

Our Channel Partner Map

Mapa de nuestros distribuidores

nasza mapa partnerów kanałowych

Channel Partner Map - MiX Telematics
Farep
Farep - MiX Telematics Channel Partner

Farep

Country: Moroco

ATS
ATS - MiX Telematics Channel Partner

ATS Algerie Telecom Satellite

Country: Algeria

Visit Site
Solsis
Solsis - MiX Telematics Channel Partner

Solsis PT

Country: Portugal
City: Lisbon
Telephone:+35 196 576 6957

Visit Site
Continental
Continental - MiX Telematics Channel Partner

Continental Automotive Spain, S.A.

Country: Spain
City: Madrid
Telephone: +34 91 657 21 44

Visit Site
Chip2Chip
Chip2Chip - MiX Telematics Channel Partner

Chip2Chip, S.L.

Country: Spain
City: Valencia
Telephone: +34 960 010 980

Visit Site
ICF
ICF - MiX Telematics Channel Partner

ICF

Country: Spain
City: Bergondo
Telephone: +34 98 179 5074

Visit Site
Sirac
Sirac - MiX Telematics Channel Partner

Sirac

Country: France
City: Paris
Telephone: +33 14786 8777

Visit Site
Mobatime
Mobatime Swiss AG - MiX Telematics Channel Partner

Mobatime Swiss AG

Country: Switzerland
City: Dubendorf
Telephone: +41 44 802 7521 05175

Visit Site
Rauwers
Rauwers - MiX Telematics Channel Partner

Rauwers

Country: Belgium
City: Brussels
Telephone: +32 22400918

Visit Site
II BV
Info Instruments BV - MiX Telematics Channel Partner

Info Instruments BV

Country: Netherlands
City: Breda
Telephone: +31 76 596 1140

Visit Site
Meyer
Meyer Automotive - MiX Telematics Channel Partner

Meyer Automotive

Country: Netherlands
Telephone: +31 (0) 88 - 0120 800

Visit Site
Kienzle
Kienzle Automotive GmbH - MiX Telematics Channel Partner

Kienzle Automotive GmbH

Country: Germany
City: Mülheima.d.Ruhr
Telephone: +49 208 495 05175

Visit Site
Hale
HALE Ellectronic GmbH - MiX Telematics Channel Partner

HALE Ellectronic GmbH

Country: Austria
City: Salzburg
Telephone: +43 662 439011-0

Visit Site
Continental
Continental Automotive Trading Italia s.r.l. - MiX Telematics Channel Partner

Continental Automotive Trading Italia s.r.l.

Country: Italy
City: Novate Milanese (MI)
Telephone: +39 (023) 5680 503

Visit Site
Drabpol
Drabpol - MiX Telematics Channel Partner

Drabpol

Country: Poland
City: Warsaw
Telephone: +48 22 738 74 00

Visit Site
Tahograf
TAHOGRAF d.o.o - MiX Telematics Channel Partner

TAHOGRAF d.o.o

Country: Croatia
City: Zagreb
Telephone: +385 1 3795 700

Visit Site
Szanyo
Szanyo Property Managing LTD - MiX Telematics Channel Partner

Szanyo Property Managing LTD

Country: Hungary
City: Hungary
Telephone:+36 30961 1640

Visit Site
Tachonan
TACHONAN SERVICE s.r.l. - MiX Telematics Channel Partner

TACHONAN SERVICE s.r.l.

Country: Romania
City: Oradea
Telephone:+40 259 435 073

Visit Site
Tacho
Tacho Hellas - MiX Telematics Channel Partner

Tacho Hellas

Country: Greece
City: Thessaloniki
Telephone:+30 231075 5325

Visit Site
Ausis
Ausis - MiX Telematics Channel Partner

Ausis

Country: Turkey
Telephone:+905 3357 85606

Visit Site
Seguilo
Seguilo Mobile Solutions - MiX Telematics Channel Partner

Seguilo Mobile Solutions

Country: Netherlands
Telephone: +31 (0)88 - 7348 456

Pays: Netherlands
Téléphone: +31 (0)88 - 7348 456

Kraj: Netherlands
Numer telefonu: +31 (0)88 - 7348 456

Land: Netherlands
Telefonnummer: +31 (0)88 - 7348 456

Visit Site

Product Portfolio

Cartera de productos

Portfel produktów

Fleet management solutions for effortless, tangible results

Soluciones de gestión de flotas para obtener resultados tangibles y sin esfuerzo

Rozwiązania w zakresie zarządzania flotą dla łatwego uzyskania wymiernych wyników

 • Workforce Management - MiX Telematics Europe

  MiX FLEET MANAGER

  MiX Fleet Manager offers fleet operators unlimited access to insightful vehicle and driver data, with a host of features, tools and reports to help maximise return on investment.

 • Workforce Management - MiX Telematics Europe

  MiX ASSET MANAGER

  MiX Asset Manager offers you a bird’s-eye view of all your non-vehicle assets, whether they are mobile or fixed, with or without a power source.

 • Workforce Management - MiX Telematics Europe

  MYMiX

  Ground-breaking app-based fleet management that tracks and monitor driver behaviour within non-core fleet vehicles – no hardware required.

 • Workforce Management - MiX Telematics Europe

  Value Added Services

  • In-cab driver feedback
  • Dash cameras
  • Driver performance app
  • Hours of services
  • Integrated app
  • Professional services
 • Workforce Management - MiX Telematics Europe

  MiX FLEET MANAGER

  MiX Fleet Manager ofrece a los operadores de flotas un acceso ilimitado a los datos de los vehículos y de los conductores, con una serie de funciones, herramientas e informes que ayudan a maximizar el rendimiento de la inversión

 • Workforce Management - MiX Telematics Europe

  MiX ASSET MANAGER

  MiX Asset Manager le ofrece una visión general de todos sus activos no vehiculares, móviles o fijos, con o sin fuente de energía.

 • Workforce Management - MiX Telematics Europe

  MYMiX

  Es una innovadora aplicación de gestión de flotas que permite rastrear y supervisar el comportamiento de los conductores en los vehículos de flotas no esenciales, sin necesidad de hardware.

 • Workforce Management - MiX Telematics Europe

  Servicios con valor añadido

  • Control del conductor en la cabina
  • Cámaras en el tablero de instrumentos
  • Aplicación para el desempeño del conductor
  • Horas de servicio
  • Aplicación integrada
  • Servicios profesionales
 • Workforce Management - MiX Telematics Europe

  MiX FLEET MANAGER

  MiX Fleet Manager oferuje operatorom floty nieograniczony dostęp do ważnych danych pojazdu i kierowcy, a także całą gamę funkcji, narzędzi i raportów do zmaksymalizowania zwrotu z inwestycji.

 • Workforce Management - MiX Telematics Europe

  MiX ASSET MANAGER

  MiX Asset Manager oferuje ogólny wgląd we wszystkie aktywa nie będące pojazdami, czy to mobilne, czy nie, z lub bez źródła zasilania.

 • Workforce Management - MiX Telematics Europe

  MYMiX

  Przełomowe zarządzanie flotą na basie aplikacji, która śledzi i monitoruje zachowania kierowców w pojazdach z floty nie związanej z podstawową działalnością - nie jest wymagany żaden sprzęt.

 • Workforce Management - MiX Telematics Europe

  Usługi o wartości dodanej

  • Informacje zwrotne o kierowcy w kabinie
  • Kamery samochodowe
  • Aplikacja wydajności kierowcy
  • Godziny usług
  • Zintegrowana aplikacja
  • Usługi profesjonalne

Contact Us

Contáctenos

Kontakt z nami

All our departments comprise of highly skilled staff that are passionate about customer service and technically familiar with every one of the MiX Telematics products. This includes the entire range of software and service offerings as well as all the hardware devices that MiX Telematics designs and manufactures.

Todos nuestros departamentos están integrados por personal altamente calificado, entusiasta del servicio al cliente y técnicamente familiarizado con cada uno de los productos de MiX Telematics. Esto incluye toda la gama de ofertas de software y servicios, así como todos los dispositivos de hardware que MiX Telematics diseña y fabrica.

Wszystkie nasze wydziały dysponują wysoko wykwalifikowanym pracownikami, którzy z pasją wykonują obsługę klienta i posiadają techniczną wiedzę na temat każdego produktu MiX Telematics. Obejmuje to cały zakres oprogramowania i usług, a także wszystkie urządzenia sprzętowe projektowane i produkowane przez MiX Telematics.

Please complete the form fields below with valid information in order to submit the form. Rellene los campos del formulario que se muestra a continuación con información válida para poder enviarlo.. Prosimy o wypełnienie pól w poniższym formularzu prawidłowymi danymi, aby go do nas przesłać.